Privacy

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe WadEvents met uw persoonsgegevens omgaat die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, aanwezig bent op door ons georganiseerde activiteiten of contact met ons opneemt. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op via ons contactformulier.

WadEvents is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8881GH) West-Terschelling aan de Steven Wiegmanlaan 21. WadEvents staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 54756022.

1. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Indien u contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze dienst of aanwezig bent op door ons georganiseerde activiteiten kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien WadEvents een overnachting voor u boekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de onderstaande grondslagen;

  • Om onze dienstverlening uit te voeren;
  • Om te voldoen aan wettelijke regelgeving;
  • Op basis van ons gerechtvaardigd belang of het belang van een derde, zoals onze opdrachtgever, of;
  • Op basis van uw toestemming.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken en verzamelen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. In de meeste gevallen zijn dit enkel contactgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening.

3. Welke partijen hebben toegang tot de persoonsgegevens?

Bij de uitvoering van onze dienstverlening en de organisatie van evenementen maken wij soms gebruik van derde partijen. In sommige gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met deze derde partijen te delen. Deze partijen (verwerkers) handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen enkel handelen op onze instructie. Daarnaast kan de uitvoering van onze dienstverlening meebrengen dat wij uw persoonsgegevens dienen te delen met zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken waarmee wij samenwerken, zoals accommodaties voor overnachtingen.

4. Welke rechten heeft u?

Wanneer wij uw gegevens verwerken heeft u verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen. U heeft het recht om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om gegevensoverdracht te verzoeken. Verzoeken kunt u indienen via ons contactformulier. Wij zullen uw verzoek binnen één maand behandelen. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Bekijk onze cookiebanner voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken. U kunt geplaatste cookies uitschakelen via onze cookiebanner of uitschakelen en verwijderen via uw browserinstellingen.

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 31 augustus 2022.